Kardisz

20 tekstów – auto­rem jest Kar­disz.

Miłość jest śle­pa, ale lekką ręką pot­ra­fi ot­worzyć w nas ta­kie drzwi, o których is­tnieniu nie ma­my pojęcia. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 31 lipca 2014, 21:56

Przyjdź do mnie na­go - ja cię ubiorę - w miłość ;) 

myśl
zebrała 146 fiszek • 10 lutego 2014, 13:58

Może i nie zmie­szczę miłości w ra­mionach, ale obejmę ją ser­cem - bez miary ;) 

myśl
zebrała 165 fiszek • 20 września 2013, 14:54

Kiedy się za­kocham, uto­pię się w niej cały, z myślą, że to ona nau­czy mnie pływać ;) 

myśl
zebrała 168 fiszek • 11 sierpnia 2013, 16:36

Ko­bieta, która chce wpłynąć na otocze­nie szan­tażem, mu­si być bar­dzo zdes­pe­rowa­na. Ob­le­ciał mnie strach na samą myśl, co by mi zro­biła, gdy­bym taką nieidealną rzu­cił :) Ale jak się us­trzec przed poz­na­niem ta­kiej ? :) 

myśl
zebrała 125 fiszek • 9 lipca 2013, 16:15

Po­całunek, pier­wszy ta­niec miłości - cze­kam na or­kies­trę ;) 

myśl
zebrała 119 fiszek • 1 lipca 2013, 17:16

Jeżeli miłość ma skrzydła, to ja się py­tam, gdzie fru­wa ? ;) 

myśl
zebrała 119 fiszek • 27 czerwca 2013, 21:57

Miałem cu­dow­ny sen. Śniła mi się piękna ko­bieta. Kiedy się obudziłem piękno zniknęło - ko­bieta zos­tała ;) 

myśl
zebrała 119 fiszek • 23 czerwca 2013, 16:24

Ob­ro­nię włas­ne szczęście, kiedy będę na to gotowy. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 21 czerwca 2013, 20:16

Płynę z nur­tem życia, ciągle osiadając na mieliźnie. A może wma­wiam so­bie, że umiem pływać ? Życie - li­tości ! Wyrzuć na szczęśliwą wyspę ;) 

myśl
zebrała 101 fiszek • 16 czerwca 2013, 21:01

Kardisz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kardisz

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność